Mange steder er det ikke mulighet for tilknytning til offentlig avløpsnett. På slike steder må det derfor søkes om tillatelse til utslipp for å kunne legge vann inn i hus og hytter. I vårt område er det Tilsynskontoret for mindre avløpsanlegg i Lier som behandler slike søknader. Vår firma har kurs og erfaring med slikt arbeid og er godkjent uavhengig firma for dette i Lier kommune som behandler søknadene til deler av Viken og Vestfold/ Telemark.